مصوبات سفر رئیس جمهور به روستای کروچان پیگیری شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور در خصوص تصویب سفر رئیس جمهور به روستای محروم کروچان وی گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور به منطقه جنوب کرمان و توجه ویژه به این منطقه، وی از این روستا نیز بازدید کرد. کروچان از توابع بخش زهکلوت و ارزیابی خسارت سیل در این جلسه برای پیگیری مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اسرع وقت اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی گفت: در جلسه هیات مدیره با حضور رئیس جمهور، بحث انتقال آب، تعمیر خرابی موتورپمپ ها و زمین های کشاورزی و همچنین پروژه کانال خرم و امحال وام های کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

احمدپور گفت: شهرستان رودبار جنوبی با پتانسیل بالایی می تواند میزبان جشنواره های حنا و کنجد باشد که می تواند شاخص خوبی برای نشان دادن توانمندی های این منطقه و جذب سرمایه گذار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: آبیاری تحت فشار انجام شده در این شهرستان مربوط به بیش از 18 استان کشور است که نشان از وسعت این شهرستان دارد و روزهای نگهداری و ارتقای این طرح باید با اهمیت باشد. کشاورزان، زیرا با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های اخیر، با کمبود آب مواجه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، کشت قراردادی گندم در شهرستان رودبار جنوبی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اصلاح الگوی کشت در این شهرستان بر اساس تولیدات کشاورزی نسبت به نیاز به آب و همچنین بر اساس آن خواهد بود. ارزش ریال