کارگروه اشتغال در استانداری های خوزستان فعال می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در جلسه استانداری خوزستان با بیان اینکه دولت تسهیلات خوبی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته است، تاکید کرد: استانداران باید برای ایجاد اشتغال برای جوانان تلاش کنند زیرا با توجه به موضوع اشتغال و مسکن منجر به فقرزدایی و کاهش فقر می شود.

وی با تاکید بر اینکه استانداران باید حل معضل واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعال را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: بحث دانش بنیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بنابراین واحدهای تولیدی باید به سمت استفاده از دانش حرکت کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: تسهیلاتی که برای اشتغال خرد در اختیار استانداران قرار می گیرد فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

خلیلیان مسکن را باید در اولویت استانداران دانست و تصریح کرد: موضوع مسکن می تواند موتور محرکه اقتصاد باشد. همچنین کارگروه اشتغال با اولویت رسیدگی به مشکلات جوانان در استانداری ها فعال شود.

استاندار خوزستان افزود: استانداران اجازه انفعال در دستگاه ها را ندهند و باید روی تحرک و پویایی ادارات کار شود.

وی بیان کرد: اشتغال زایی، مسکن، لوازم خانگی و فعالیت صنعتی در شهرستان ها شاخص ارزیابی فرمانداران است.