سفر سناتورهای آمریکایی به تایوان نقض اصل چین واحد است – خبرگزاری مهر ایران و جهان.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سی جی جی اینسخنگوی وزارت خارجه چین با اعزام گروهی دیگر از سناتورهای این کشور به تایوان، اقدامات بی ثبات کننده آمریکا را محکوم کرد.

وانگ و ببینیددر کنفرانس مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه چین در روز دوشنبه، قانونگذاران آمریکایی به رهبری “برای اضافه کردن مارکیز به تایوان رفت. تلاش كردن اصل چین واحد را به چالش بکشید.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه خاطرنشان کرد که سفر سناتورهای آمریکایی به وضوح اصل چین واحد را نقض می کند. وانگ و ببینید وی افزود: این اقدامات ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین و ارسال پیام اشتباه جدی به نیروهای استقلال تایوان است.

وانگ و ببینید وی با تاکید بر اصل چین واحد، گفت: اصل چین واحد همچنین زیربنای سیاسی برقراری روابط دیپلماتیک است.

هیئتی از قانونگذاران آمریکایی روز یکشنبه به رهبری سناتور دموکرات اد مارکی وارد تایوان شد. سفر سناتورهای آمریکایی به تایوان کمتر از دو هفته پس از سفر جنجالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره صورت می گیرد که همچنان پس لرزه های بی ثبات کننده ای در منطقه شرق آسیا دارد..