پروژه های ملی علم و فناوری حمایت می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوز

به گزارش خبرنگار مهر، داراب یزدانی شامگاه شنبه در نشست بررسی روند راه اندازی مرکز اصلاح نژاد دام جهاد دانشگاهی سمنان با حضور شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان، خاطرنشان کرد: هدف جهاد دانشگاهی ارتقای بهره وری است. از پروژه های علمی و از نظر فن آوری کشور حمایت می کند

وی از ارتقای بهره وری علمی دامپروری صحبت کرد و گفت: پروژه ها از نظر فن آوری مقدمات مختلفی در زمینه دامپروری سبک در کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: طرح پرورش گوسفند سنگسری یکی از این طرح هاست.

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور حفاظت از ژن و نژاد گاو سنگسری را یکی از موضوعات ویژه این طرح عنوان کرد و تاکید کرد: بحث مختلط است. گری و معرفی نژاد برتر و بهتر گوسفند سنگسری نیز در دستور کار قرار دارد.

یزدانی نیروی انسانی ماهر را سرمایه جهاد دانشگاهی عنوان کرد و گفت: هفت کارگروه برای مصوبه ریاست جمهوری در مورد قطب پرورش سنگسر تشکیل شده و اقدامات مربوط به این موضوع در دستور کار قرار دارد.