نجات مصدومان زلزله هرمزگان

کمک های جهادی و مردمی و همچنین نیروهای بسیج و هلال احمر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان.