عملکرد مالی ستاد بررسی فنی در سال مالی 1400 مطلوب – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه ستاد معاینه فنی خودروهای استان تهران به منظور بررسی صورت های مالی و استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 8 اسفند ماه 1400 به ریاست سید مجتبی شفیعی قائم مقام شرکت برگزار شد. حمل و نقل. و ترافیک شهرداری تهران.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، ابراهیم باقی، مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان اقدامات و مدیران این ستاد و همچنین رئیس اداره حقوقی و غیر منقول معاون حضور داشت.

در این جلسه نماینده موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت طی سال مالی منتهی به 8 اسفند 1400 گزارش این موسسه را در خصوص صورتهای مالی قرائت و عملکرد مالی و جریان نقدی شرکت را در سال 1389 مورد ارزیابی قرار داد. سال مالی 1400 مساعد است.

در ادامه این جلسه، حسین مقدم، مدیرعامل و عضو سابق هیئت مدیره فعلی مدیر و سید رضا مفیدی ناظر ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گزارشی از فعالیت تخته هیئت مدیره این دفتر مرکزی گزارشی از برنامه های سال جاری ارائه کرد و پس از بحث و بررسی صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1400 مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه رسید.