اهدای اعضاء جوان کرمانشاهی به بیماران نیازمند پس از مرگ مغزی تایید شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعضای بدن پارسا جباری دانشجوی ۱۹ ساله سال دوم کامپیوتر کرمانشاهی پس از قطعی شدن مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا می شود.

وی افزود: پدر کرمانشاهی پس از تایید مرگ مغزی جوانش با اهدای اعضای بدن پارسا جباری به بیماران نیازمند رضایت داد که این اقدام ارزشمند این خانواده بود.

رئیس بیماری های خاص و پیوند عضویت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: پس از این اتفاق تعدادی از بستگان و دوستان پارسا جباری نیز برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کردند.

روندی با تاکید بر اینکه اهدای عضو برای بیماران مرگ مغزی می تواند به نجات جان سایر بیماران نیازمند کمک کند، گفت: در سال گذشته 8 مورد اهدای عضو در استان کرمانشاه انجام شد.