بازدید 700 دانش آموز از یادمان عملیات بازی طولانی – خبرگزاری مهر

سرهنگ مجتبی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوهای راهیان نور دانش آموزی در ۲ مرحله برگزار می شود که در مرحله اول دانش آموزان پسر و در مرحله دوم دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی و یادمان های دفاع مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: در مرحله اول این اردو 700 نفر از دانشجویان انجمن های اسلامی سراسر کشور اعزام و به منطقه عملیاتی بازی دراز رفت و آمد کردند.

فرمانده ارتش ناحیه سرپل ذهاب وی گفت: در مرحله دوم دانش آموزان دختر طی روزهای آینده در منطقه عملیاتی بازی طولانی حضور خواهند داشت.

کاکایی گفت: با اتمام اردوهای راهیان نور دانش آموزی، اردوهای دانش آموزی آغاز می شود.