بازگشایی گذرگاه مرزی آرزوی دیرینه ساکنان خراسان شمالی – خبرگزاری مهر

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از محوری ترین سیاست های نظام، اقتصاد است و با توجه به تحریم ها باید روابط گسترده ای با کشورهای همسایه داشت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: خراسان شمالی با ترکمنستان 305 کیلومتر مرز مشترک دارد.

وی افزود: باید از این فرصت برای تحقق آرزوی دیرینه مردم خراسان شمالی برای بازگشایی گذرگاه و بازارچه مرزی استفاده کرد.

پاکمهر گفت: این مشکل برای مردم خراسان شمالی درآمد پایدار ایجاد می کند.

نماینده مردم بجنورد در شورای اسلامی با اشاره به توانمندی های خراسان شمالی گفت: باید از این توانمندی ها برای برقراری ارتباط استفاده کرد.