پارلمان لیبی توسط معترضان به آتش کشیده شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

پارلمان لیبی توسط معترضان به آتش کشیده شد

تظاهرکنندگان به وخامت شرایط زندگی، قطع برق و بن بست سیاسی اعتراض کردند و پارلمان لیبی را به آتش کشیدند و خواستار برگزاری فوری انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری شدند.