اهدای 40 میلیارد ریال مهریه و 114 سکه مهریه به هشترود – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رضوی افزود: حدود ۹ میلیارد تومان پرونده در این شهرستان موجب گذشت، صلح و سازش شده است.

وی افزود: با تلاش دستگاه قضایی 32 پرونده طلاق که از سوی زن و شوهر به دادگاه کشیده شد در سال گذشته منجر به صلح و سازش و بازگشت به زندگی مشترک شد.

رئیس کل دادگستری هشترود ادامه داد: امسال بیش از 23 هزار پرونده در مجتمع قضایی این شهرستان رسیدگی و پس از صدور حکم منتفی شد.

رضوی گفت: مجموع پرونده های وارده در مجتمع قضایی شهرستان در سال جاری 23 هزار و 770 پرونده بوده و چند صد پرونده از سال های گذشته در جریان مانده و منجر به صدور رای شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین پرونده هایی که در دادسرای هشترود بیشترین زمان را به خود اختصاص داد، نزاع دسته جمعی، توهین و افترا بود که عمدتاً منجر به صلح و سازش شد.