سرپرست فرمانداری قصرشیرین منصوب شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی بهمن امیری مقدم، محمد حیدری استاندار کرمانشاه به سمت فرمانداری قصرشیرین منصوب شد.

در متن این حکم که به امضای استاندار کرمانشاه رسیده است:

جناب آقای ابراهیم محمد حیدری

به استناد ماده هفتم مصوبه شماره 12.602 مورخ 30.07.1377 شورای عالی اداری و به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت سرپرست فرمانداری قصرشیرین منصوب می نمایم.

امید با اعتیاد در راه تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سیاست های دولت مردمی و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.