نظارت بر تعطیلی مراکز در تشدید آلودگی هوای البرز موثر است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درگی وی ظهر چهارشنبه در بازدید از واحدها و مراکز تولیدی کارآمد در تشدید آلودگی هوا گفت: در بین معادن شن و ماسه بر تعطیلی موقت واحدهای مذکور نظارت داشته اند.

وی افزود: با توجه به ظهور گرد و غبار در استان، یگان حفاظت و گشت های بازرسی اداره کل به صورت شبانه روزی بر عملکرد واحدهای آلاینده نظارت دارند تا از تشدید آلودگی هوا جلوگیری کنند.