هوای تبریز سالم است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی این اداره، شاخص کل کیفیت هوای تبریز هم اکنون حدود ۷۰ است که سالم محسوب می شود.

پس از سه روز آلودگی و ثبت رکورد دیروز در تبریز که به 406 رسیده بود، امروز حال و هوای خوبی دارد کلان شهر حالش خوب بود.

البته اداره کل محیط زیست در محاسبه میزان آلودگی هوای تبریز مجموع 24 ساعت گذشته را در نظر می گیرد که به نظر می رسد این نوع اطلاعات و محاسبه برای شهروندان موثر نیست و لازم است تدابیری اتخاذ شود. برای اعلام کیفیت فعلی هوا