تکمیل خانه جوان بیرجند نیازمند 12 میلیارد تومان اعتبار است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خسروی بعدازظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از جوانان در پاسخ به مطالبات مکرر آنان مبنی بر تکمیل خانه جوان بیرجند، اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه ساخت خانه جوانان بیرجند اخیرا آغاز شده است. . سال ها.

وی با بیان اینکه در گذشته این پروژه عمرانی باید با تخصیص سه میلیارد تومان به اتمام می رسید اما به دلایل مختلف این امر محقق نشد، گفت: امروز برای تکمیل این پروژه 12 میلیارد تومان اعتبار لازم بوده که پایش می شود. توسط وزارت ورزش و جوانان». انجام شده است.

خسروی در پاسخ به سوالی درباره امکانات و تجهیزات خانه جوانان سابق بیرجند که در گذشته برای تکمیل ساختمان فعلی در حال ساخت بیرجند فروخته شده بود، تصریح کرد: باید بررسی شود که امکانات و تجهیزات کانون جوان بیرجند سابق وجود دارد. پس از فروش این ساختمان به منظور تعیین نحوه استفاده جوانان فعال در این منطقه تا تکمیل کانون جوانان بیرجند ساخته شده است.

وی ادامه داد: پرداخت ها به اعتبارات استانی باید با برنامه های ارائه شده از سوی سازمان های مردم نهاد و تناسب آن طرح ها با نیاز جامعه باشد.

خسروی گفت: طرح شورای مشورتی نیز به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه شد تا پس از تایید وی، این شورا با حضور نمایندگان تمامی سازمان ها و افراد مورد نظر تشکیل شود.

قناد معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در خصوص امکانات و امکانات خانه جوان سابق بیرجند گفت: تمامی امکانات و تجهیزات مزون د لا ژونس سابق به خانه جوان منتقل شده است. Maison de la jeunesse de Birjand و اداره ورزش به این اداره مراجعه کنید.

باید بگویم؛ تعدادی از حاضران در جلسه درخواست کردند که در صورت امکان امکانات و تجهیزات در بخشی از اداره کل ورزش و جوانان استان مستقر شود تا جامعه هدف بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.