کاشت بالغ بر 3700 متر مربع گل فصلی در فضای سبز منطقه 19 – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری بر این مهم تاکید کرد کاشتن نشایی رنگارنگ فصلی با ایجاد جذابیت بصری زیبا در فضای سبز شهری می گوید: همزمان با فصل بهار و به منظور توسعه، تنوع بخشیدن و احیای فضای سبز، انواع گل های فصلی از جمله بدر، کوب کوه، جعفری، ناز، ساتن، ابر آبی به مساحت 3700 متر مربع توسط کارگران فضای سبز در پارک ها و سطح شیب دار و حلقه ستون ها و لچکی ها کاشته می شود.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 19 در خصوص تکمیل بخشهای فضای سبز میدان خلازیر در منطقه سه افزود: 1100 قطعه ژوتی مزایای140 عدد زیتون تلخ، 600 عدد ابریشم و 1400 عدد گلدان پیروکانتاو 150 گلدان گل رز و ستاره در این میدان گیاه بوده.

به گفته وی، اداره فضای سبز منطقه 19 ضمن بررسی و طراحی کرت های جدید با کاشت گونه های سازگار با شرایط محیطی منابع آب و خاک، طراوت و جذابیت بصری را در چشم ها ایجاد کرد. نواز شهری اقدام موثری انجام داد.