انتشار احکام استخدام 1401 قاضی آغاز شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هاشمی مقدم گفت: در اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۸۷ / Ê 5986 مورخ 1396/02/15 در خصوص تعیین ضریب حقوقی سال 1401، فرآیند صدور قرارهای استخدامی، تغییر ضریب و افزایش سالیانه سال جاری، برآورد قضات کل کشور آغاز شد. یاری خداوند متعال

وی افزود: با برنامه امیدوار باشیم. ریختن همکاران محترم دادگستری در خرداد ماه سال جاری از افزایش حقوق سالانه بهره مند خواهند شد.