مقاوم سازی بیمارستان چاه مبارک عسلویه پاسخگوی نیازهای درمانی مردم است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان 64 تختخوابی شهید سلیمانی شاه مبارک عسلویه اظهار داشت: با تمام توان به دنبال ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سراسر استان بوشهر هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: همزمان با ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی، توسعه همه جانبه خدمات پزشکی برای دسترسی عادلانه مردم در سراسر استان بوشهر را دنبال می کنیم.

وی گفت: با مقاوم سازی و تجهیز بیمارستان 64 تختخوابی شهید حاج قاسم سلیمانی شهرک شاه مبارک شهرستان عسلویه، نیازهای درمانی مردم جنوب استان تامین می شود.

دکتر احمد یزدان پناه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تیم ارزیابی معاونت همچنان به بررسی فرآیندهای بازبینی ادامه می‌دهند. مرتب سازی و اورژانس بیمارستان های استان بوشهر با حضور در بیمارستان 64 تختخوابی شهید سلیمانی شاه مبارک شهرستان عسلویه رضایتمندی ساکنین جنوب استان را افزایش داد.

شر خداوند محمدی بخشدار شاه مبارک، دکتر محمد ازمل رئیس اداره نظارت بر درمان، عبدالرسول عباسی، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عاطفه اسفندیاری، مدیر کل امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، زهرا حیدری سروستانی، رئیس بیمارستان ها، احمد تنها، مشاور برنامه ریزی و هماهنگی، جاسم زارعی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه نیز در این بازدید حضور داشت.

در این بازدید جلسه ای بین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تیم مدیریتی بیمارستان 64 تختخوابی شهید سلیمانی شاه مبارک عسلویه به منظور بررسی همکاری های دوجانبه و بهبود روند ارائه خدمات درمانی به مردم برگزار شد. عسلویه.