پژوهشکده هنرهای اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی، پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی با منصور یگانه رئیس دانشکده هنر و معماری دیدار کرد. دانشگاه تربیت مدرس روز سه‌شنبه 11 فروردین ماه به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک، دفتر ایشان دیدار و پیرامون زمینه‌های این همکاری بحث و تبادل نظر کردند.

استفاده از ظرفیت دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس در زمینه پژوهش های هنری، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، استفاده از توانایی دانشجویان در نگارش پایان نامه مسئله محور در زمینه صنایع دستی و بهره گیری از توان علمی دانشگاه. اساتید از جمله موضوعات مورد بحث بود.

علاوه بر این، استفاده از “Zone Modares Innovante” که از میدان انقلاب تا بخش قابل توجهی از کارگران شمال گسترش می یابد، برای ایجاد یک منطقه صنایع دستی نوآورانه برای نشان دادن توانایی های این منطقه و “پارک”. علمی و فناوری مدرس» به منظور تقویت خلاقیت شرکت ها و صنعتگران در این حوزه موضوعات مطرح شده در راستای هم افزایی دو گروه بود.

ایجاد پژوهشکده هنرهای اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس برای ترویج هنرهای ایرانی-اسلامی و همچنین ایجاد مدارس تابستانی هنر از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

رضا افهمی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری، مهدی کشاورز افشار، عضو کارگروه پژوهشگاه هنرهای اسلامی، میثم روشن و مدیرکل پشتیبانی تولید نادر فلاح نیز حضور داشتند.