آمادگی ایران برای تهران – مذاکرات حقوق بشر و عدالت در وین – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با «لف ?? imسفیر اتریش در تهران از آمادگی ایران برای تبادل همکاری قضایی با اتریش خبر داد و گفت: دیپلماسی مسیر قضایی برای درک یکدیگر و کمک به حل مشکلاتی که با سیاست امکان پذیر نیست.

اشاره کرد خوش آمدی ایران بحث حقوق بشر با کشورهای دیگر را از منظر حقوق بشر سیاسی مورد انتقاد قرار داده و گفته است: متاسفانه برخی کشورها از حقوق بشر به عنوان ابزاری علیه دیگران برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کنند.

دبیرکل دفتر حقوق بشر قطعنامه حقوق بشر علیه ایران را مصداق بارز اقدام سیاسی در حوزه حقوق بشر دانست و گفت: در حالی که برخی کشورها حتی عادت به برگزاری انتخابات ندارند و یا کشورهای مدعی حقوق بشر که خودشان هستند. با نقض گسترده حقوق بشر، عاری از انتقاد و اقدام است، اما به بهانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگر ویژه تعیین و قطعنامه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های جامعه ایران اتخاذ می‌شود. دور شرق.

وی با انتقاد از رویکرد غرب در حمایت از قطعنامه کانادا علیه ایران، گفت: کانادا یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر، نقض حقوق مردمان بومی، جنایت علیه کودکان، نقض گسترده حقوق ایرانیان مقیم است. در کانادا با محروم کردن آنها از خدمات کنسولی. تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کانادا است.

غریب آبادی با اشاره به اینکه کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در امان نیستند و موارد متعددی از نقض حقوق بشر در حوزه های مختلف در این کشورها وجود دارد، گفت: اگر رویکردی دوگانه و سیاسی به حقوق بشر اتخاذ شود، قربانی می شود. فقط، خود حقوق بشر خواهد بود.

سفیر اتریش نیز در این دیدار به تشریح روند پرداخت کشور او در حوزه حقوق بشر، از ایده گفت و گو درباره حقوق بشر و تبادل همکاری قضایی با هدف ایجاد فهمیدن به اشتراک گذاشتن و تبادل تجربیات، خوش آمدید.