دریافت خدمات رایگان دندانپزشکی برای 600 بیمار نیازمند سنندجی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سرهنگ حسن عسکری گفت گفتن وی به خبرنگار مهر گفت: بسیج یک مکتب فکری و درک ارزش های اسلامی و متعالی است که هدف آن نهایی برای خدمت به مردم است.

وی افزود: بر اساس ماموریت های محوله به سپاه و بسیج برای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان و در قالب طرح شهید رهنمون، درمانگاه ها و بیمارستان های صحرایی و سیار را در مناطق روستایی و محروم راه اندازی خواهیم کرد. مناطق در طول سال

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج خاطرنشان کرد: طی سال گذشته شاهد راه اندازی بیمارستان های صحرایی با حضور پزشکان متخصص و کادر درمانی در بخش های مختلف چشم پزشکی، قلب و عروق، زنان، اطفال، داخلی، دندانپزشکی و … بوده ایم. سایر ادارات در روستاهای ولسوالی. کالاترزاندر نواحی مرکزی سیروان، حسین آباد و سنندج بودیم.

وی تاکید کرد: اعزام تیم های پزشکی در قالب طرح شهید رهنمون در روستاهاان“، «گاودره“، “ا“، حسن آباد” و “لعلاوه بر اعطای داروهای رایگان به مردم، راه اندازی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی رایگان درله», راه اندازی دو دوره کارآموزی کلینیک چشم پزشکی در ایسر از دیگر خدمات این مجموعه ویزیت رایگان بیش از 1500 نفر و تحویل 1200 عینک رایگان به مردم بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سنندج راه اندازی بیمارستان فیلد در ل با حضور 75 پزشک از تهران، اصفهان و خوزستان، ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از 7500 نفر، ایجاد 12 پایگاه پایش کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی و برگزاری کارگاه های آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق 12 گانه شهر سنندج از دیگر خدمات می باشد. این مجموعه را ارائه کرد.

عسگری اعلام کرد: همزمان با ایام هفته مبارک بسیج، امسال نیز شاهد راه اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی در روستا بودیم.لهاین ما هستیم که در مجموع در 10 واحد ثابت و سیار به مشتریان خدمات ارائه کردیم.

وی افزود: بیش از 600 بیمار نیازمند روستالهدر طول دو روز فعالیت این درمانگاه سایر روستاهای منطقه از خدمات دندانپزشکی مانند جراحی، ترمیم، عصب کشی و سایر خدمات دندانپزشکی بهره مند شدند.