الگوی فرهنگ در اصفهان نهایی شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری با بیان اینکه مدل کشت کشور آماده است و فاز اول آن در پاییز وارد فاز عملیاتی شده است، افزود: این مدل در چهار سناریو شامل کم آبی شدید، کم آبی متوسط ​​است. کم آبی خفیف و معمولی تهیه می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای الگوی فرهنگ نیازمندی هایی مانند منابع مالی، همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها و مسئولان استان و کشور است، افزود: الگوی کشت در استان اصفهان مطابق با حوزه آبخیز زاینده رود تهیه شده است. همچنین آماده اجرای این مدل به شرط رعایت الزامات آن است.

اکبری در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: حدود پنج سال پیش 35 محصول با سطح پوشش بالای 85 درصد و تولید حدود 90 درصد را در طرح عملیات میدانی برای اندازه گیری آب در داخل مزارع قرار دادیم. امروزه حدود 34 فرهنگ تکمیل شده و تنها یک محصول باقی مانده است که پس از آن نتایج بررسی ها منتشر می شود.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی 69 میلیارد مترمکعب بوده است، افزود: اگر میزان آب در کشور حدود 110 تا 115 میلیارد مترمکعب باشد حدود 65 درصد خواهد بود. .

اکبری افزود: در اصفهان تاکنون حدود دو هزار و 100 هکتار گلخانه راه اندازی کرده ایم که یکی از مصادیق بهینه سازی مصرف آب است که حدود یک هزار و 100 هکتار آن در حوضه زاینده رود قرار دارد.

وی گفت: توسعه کشت نهال و سبزی صیفی حدود سه هزار هکتار و توسعه کشت ارقام متوسط ​​و زودرس حدود پنج هزار هکتار است.

اکبری ادامه داد: برای تامین غده های زودرس سیب زمینی حدود 1500 هکتار و کشت زعفران در حوضه زاینده رود به حدود 1000 هکتار که از کشت گیاهان و نباتات کم دریا است و فرآورده های دارویی حدود 3000 هکتار است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 50 هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در حوضه زاینده رود آبیاری شده است.

وی افزود: 17 هزار کیلومتر انتقال آب از طریق لوله انجام شد. میزان شبکه های آبیاری زهکشی حدود 15000 هکتار، کانال های آبیاری عمومی حدود 746 کیلومتر، تسطیح لیزری برای توزیع یکنواخت آب حدود 15000 هکتار و تجهیزات مدرن و نوسازی حدود 20000 هکتار است. ساخته شده است.

اکبری ادامه می دهد: با این عملیات بیش از 150 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بحث آبیاری تحت فشار در حوضه زاینده رود با سایر نقاط متفاوت است. متوسط ​​راندمان آبیاری در کشور ما 45 درصد است که با مشارکت مردم محلی و کشاورزان محقق شد.

وی افزود: بهترین کشاورزان حوزه زاینده رود را داریم. کشاورزان حوضه زاینده رود آماده پذیرش هرگونه نوآوری از نظر خرد علمی، فنی و آموزشی هستند.

اکبری گفت: آبیاری مدرن را می توان در مکانی انجام داد که آب پایدار داشته باشد و در سد زاینده رود آب پایدار نداریم یا منابع آبی کامل نداریم و در جاهایی که وجود دارد نمی توان سیستم های مدرن را توسعه داد. پایداری نیست ما تسطیح لیزری، تجهیزات و نوسازی، انتقال آب از طریق خطوط لوله و شبکه های کم فشار را انتخاب کرده ایم.

وی افزود: اکنون در تمامی پروژه ها سالانه بخشی از منابع خود را صرف ارزیابی موردی پروژه ها در داخل مزرعه می کنیم و اتفاقی که افتاده منجر به راندمان شده است.میانگین آبیاری در سیستم های آبیاری نوین از 45 درصد تا 75 درصد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اضافه بار در دهه های اخیر در بحث آب شرب و صنعت حوضه زاینده رود فشار مضاعفی را به بخش کشاورزی یعنی صنایع مستقر در این حوزه وارد کرده است. کرانه های زاینده رود طبیعتاً جای آنها اینجا نبود که مسئولان استان باید مدیریت کنند تا این وضعیت پیش نیاید.