ماشین آماده سازی خاک ساخته شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید شعبانی معاون وزیر علوم و فناوری، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده دستگاه برش سه محوره به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در حوزه مهندسی ژئوتکنیک و مطالعات آزمایشگاهی گفت: خاک امکان تعیین مقاومت برشی، سختی برشی و سایر پارامترهای مکانیکی و دینامیکی خاک را فراهم می کند.

وی افزود: شناخت شرایط مختلف خاک که هر کدام می تواند در استفاده بهتر از این بستر نقش داشته باشد، وظیفه اصلی سامانه سه محوری است. » با استفاده از این تجهیزات، تنش های تقویتی، تنش های کنترلی یا بارهای کرنشی، بارهای یکنواخت یا چرخه ای هنگام برش نمونه خاک انجام می شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: با توجه به زمینه های مختلف، دستگاه های مختلفی برای آنالیز خاک طراحی شده است و در هر مدل می توان معیارهای خاصی را در محدوده وسیع تری ارزیابی کرد. سیستم بارگذاری، فرکانس بارگذاری، هندسه نمونه، مسیرهای تنش، کنترل درجه اشباع و ظرفیت بارگذاری دستگاه از جمله اجزایی هستند که ممکن است در دستگاه های مختلف متفاوت باشند.