هزینه خانوار سالانه در مازندران بالاتر از میانگین کشوری است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مفید غلامی راد خبرنگار مهر ظهر شنبه در جلسه هیئت برنامه گفت ?? وی با بیان اینکه سهم استان در سپرده های بانکی 2.6 درصد منابع است، گفت: میزان درآمد وصول شده در سال قبل 2800 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین میزان درآمد حاصله در استان 1 درصد در مقابل 279 هزار میلیارد تومان درآمد ملی بوده و معافیت های گردشگری و کشاورزی از دلایل کاهش درآمدهای استان است.

وی میزان درآمدهای جمع آوری شده در سال جاری را دو هزار میلیارد و 600 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این نشان می دهد که نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم اما باید روی اعتبار سقفی بیشتر کار کنیم.

غلامی راد با بیان اینکه این استان رتبه هفتم سپرده های داخلی و پنجم تسهیلات را دارد، از بانک ها خواست تلاش و برنامه ریزی کنند. ?? باید بیشتر داشته باشند و بگویند: نسبت سپرده ها به تسهیلات و منابع در استان سهم خوبی نیست و باید این وضعیت تحلیل و بررسی شود.

مسئول مدیریت و سازماندهی برنامه ها ?? مازندران سهم خدمات تسهیلات را 35 درصد، صنعت و معدن را 11 درصد و کشاورزی را 20 درصد اعلام کرد و گفت: متوسط ​​هزینه سالانه یک خانوار شهری در استان 66 میلیون تومان و بالاتر از میانگین کشوری 62 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: متوسط ​​درآمد یک خانوار شهری 82 میلیون تومان است در حالی که در داخل کشور این مبلغ 75 میلیون تومان است.

غلامی راد گفت: متوسط ​​هزینه سالانه یک خانوار روستایی در استان 52 میلیون تومان و متوسط ​​درآمد آن 63 میلیون تومان است.