مخالفت دیوان محاسبات با گزارش بودجه بنگاه های دولتی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش عملکرد شرکت های دولتی که از سوی سازمان برنامه به مجلس ارائه شده است، گفت: بودجه شرکت های دولتی سه برابر کل بودجه کشور است. مشکلاتی مانند حقوق نجومی، سوء مدیریت و تخلفات به وجود آمده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی هیچگاه در مجلس مطرح نشد، گفت: بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد دولت گزارشی از نحوه اجرای بودجه ارائه کند. شرکت های دولتی در مجلس در همین راستا سازمان برنامه گزارشی از نحوه اجرای بودجه بنگاه های دولتی در شش ماهه اول سال 1400 به مجلس ارائه کرد که این گزارش ناقص است.

وی در توضیح این مطلب گفت: مجامع شرکت های ولیعهد باید برای بررسی دقیق گزارش جلسه ای تشکیل داده و گزارش حسابرسی مفصلی را به سازمان برنامه و بودجه ارائه می کردند تا سازمان برنامه و بودجه بتواند نظر خود را ارائه کند. گزارش عملکرد شرکت های دولتی به مجلس

یوسفی افزود: دیوان محاسبات در حال حاضر در حال بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه از بودجه بنگاه های دولتی است اما گفته این گزارش دارای ایرادات ساختاری است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات در سال جاری گزارشی از اجرای شش ماهه بودجه 1400 را زودتر از موعد مقرر و به منظور شفاف سازی عملکرد دولت ارائه کرد که تأثیر مهمی خواهد داشت. در بودجه 1401