حکم میلیاردی جدید استقلال و پرسپولیس برای بازیکنان لیگ برتری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت فرشید باقری از باشگاه استقلال تهران مبنی بر درخواست وجه 20 میلیارد ریالی، باشگاه استقلال به پرداخت این مبلغ و همچنین هزینه های قانونی محکوم شد.

* فرشاد احمدزاده از طلب 5 میلیارد و هفتصد میلیون ریالی باشگاه پرسپولیس به دلیل مصوبه کمیته اساسنامه مبنی بر محکومیت پرسپولیس به پرداخت یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه های دادگستری گلایه کرد.

* علیرضا نقی زاده با طرح شکایتی مبلغ ده میلیارد ریال از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را مطالبه کرد که پس از بررسی پرونده، کمیته تعیین وضعیت شکایت نقی زاده را رد کرد.

* شکایت بهزاد بشتایم از باشگاه ماشین سازی تبریز که موضوع آن مطالبه یک میلیارد و دویست میلیون ریال است، باعث شد این باشگاه به پرداخت نهصد و چهل میلیون ریال و هزینه های قانونی محکوم شود.

* امیرمحمد راجی با شکایت از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر مبلغ 300 میلیون ریال را مطالبه کرد که در نهایت به پرداخت دویست و نود میلیون ریال و هزینه های قانونی محکوم شد.

* با شکایت حسین بابایی از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی) مبنی بر مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال، این باشگاه به پرداخت یکصد و پانزده میلیون ریال با احتساب هزینه های قانونی محکوم شد.
همچنین در شکایت یوسف نادریان از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی) به دلیل مطالبه ششصد میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه های قانونی محکوم شد.

* در شکایت مشابه سپهر جهان بزرگی از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی) مبنی بر مطالبه یکصد و پنج میلیون ریالی این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه های قانونی محکوم شد.

* همچنین طبق تصمیم کمیته وضعیت بازیکنان، باشگاه بنیامین ورزش پارسه (فعال) با توجه به شکایت مجید فرشتان باید مبلغ 200 میلیون ریال و هزینه های قانونی به وی پرداخت کند.

* شکایت عباس بختیاری از باشگاه محتشم تبریز به دلیل مطالبه 300 میلیون ریالی باعث شد که این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه های قانونی محکوم شود.