ثبت ملی 9 میراث ناملموس به استاندار فارس ابلاغ شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ?? دوست شیرازی گفت: طی نامه های جداگانه ای از سوی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی، ثبت ملی 9 اثر ناملموس استان فارس به استانداری ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 و مواد 11 و 12 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفاظت از امور ناملموس. میراث فرهنگی مصوب 1384 و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی در سال 1400 هیأت وزیران با رعایت مفاد آئین نامه اجرایی فوق الذکر میراث فرهنگی ناملموسی را با عنوان «مراسم غلتاندن گل یک نوزاد در باغ» معرفی کرد. روستای کارده. ??«پلاک 2401»، «فال بیت در ایل چهارراه» پلاک 2402، «مهارت های ساخت عروسک گردویی در شهر اقلید» شماره 2403، «مهارت پخت آش اسفندی در شمال فارس» شماره 2404، مهارت های کیف بافندگی در شهر دژ کرد پلاک 2405 مراسم تعزیه شاه چراغ شیراز پلاک 2406 مهارت کاردستی ?? در عشایر فارس “شماره 2407” مهارت تهیه نبات حلقه ای در به خواست خدا“شماره 2408”?? در شهر بازی کنید لشماره 2409 در تاریخ 11 اکتبر 1400 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید. هر اقدامی که باعث حفظ و احیای این میراث شود، زیر خط کشیده شده است.