ثبت ملی ۹ اثر منقول فرهنگی و تاریخی استان زنجان

امیر ارجمند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان امروز گفت:?? وی با خبرنگار فارس در زنجان از ثبت 9 اثر منقول زنجانی در فهرست آثار ملی خبر می دهد و تصریح می کند: این آثار شامل 5 بافته از پارچه های ساسانی، یک کمربند هخامنشی، یک جارو ساسانی، یک کمربند ساسانی از معدن است. اد شهر زنجان کشف و یک ظرف سفالی با دسته تزئینی از قبرستان شهر تاریخی کشف شد. ا شرق.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از ثبت ملی آثار منقول بر اساس اجرای قانون حفظ آثار ملی و مقررات مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و حقوق تاریخی مجاز خبر داد. دارندگان و اموال منقول فرهنگی خاطرنشان کرد: در فهرست ملی، مشخصات این آثار فرهنگی و تاریخی مستند شده و با جذب بودجه های مصوب وزارت میراث فرهنگی، نگهداری، مرمت و حفظ آنها انجام می شود.

وی گفت: با ثبت این آثار و پرونده های در انتظار ثبت، تعداد بناهای ثبت شده در استان زنجان افزایش می یابد که نشان از تاریخی بودن این استان دارد.

ارجمند با اعلام ثبت ملی آثار منقول در راستای اجرای قانون حفظ آثار ملی و مقررات مدیریت، ساماندهی، نظارت و حفاظت از مالکان و دارندگان اموال منقول تاریخی و فرهنگی مجاز، خاطرنشان کرد: آثار فرهنگی و تاریخی. مستند شده و نگهداری، مرمت و حفظ آنها با جذب اعتبارات مصوب وزارت میراث فرهنگی انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: آنچه از آثار منقول تاریخی و فرهنگی تلقی می شود قطعاً جزء لاینفک میراث فرهنگی و ثروت ملی هر کشوری است فضاها و بناهای موجود در موزه های جهان. نقش مهمی ایفا کند. نقشی در ارائه آنها دارد.”

آخر پیام / 73005.