ببینید: خشونت خانگی علیه زنان!

همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، احسان گنجی با انتشار کاریکاتوری در صفحه اینستاگرام خود به برابری ظاهری زن و مرد در جوامع و خانواده های خاص اشاره کرد.