ببینید: «بیامو» به خاطر یک معاون خودکشی کرد!

صحبت های یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود تولیدکنندگان ما به شرکت هایی مانند بی ام و و بنز صادرات دارند، پس از امتناع از این شرکت ها، موضوع کاریکاتور درخواست مجوز در صفحه اینستاگرام او شد.