بیت کوین به جای پول نقد روش جدیدی برای برخی مدیران برای دریافت رشوه است

کشور ما اکنون در منطقه تهدیدات امنیتی و نظامی در «منطقه آتش سوزی» قرار دارد. عراق و سوریه از غرب، افغانستان در شرق، خلیج فارس در جنوب و منطقه آذربایجان در شمال این مسائل را به ما نشان می دهند. اما می بینید که کشور ما با وجود دشمنان ابرقدرت به پناهگاهی امن تبدیل شده است که دوستان و دشمنان آن را به رسمیت شناخته اند.

وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات نظامی شاید به نظر کاملاً برابر برخی کشورها نباشد، اما مواضع ما به قدری صحیح و کامل است که تا به امروز تمام تهدیدها و اقدامات دشمن خنثی شده است، همانطور که رهبری فرمودند. . . بخورید.» اما نکاتی که موجب موفقیت در این عرصه شده است، مدیریت دنیا و صالحان و خردمندان و داشتن نیروهای عاقل و مجاهد و تدبیر است.

قهرمانی گفت: مبارزه با فساد باید هدفمند باشد و مهمترین خواسته متقاضیان هوشمندسازی نظارت است، زیرا با توجه به اینکه گزارش تخلفات مالی و پولشویی در مهلت یک ساله دریافت می شود، نظارت هوشمند منجر به نظارت دقیق و فوری می شود. تحقیق و بررسی. .

وی افزود: کشور باید به سمت اطلاعات برود، اگر این خیرات انجام شود نتیجه آن جلوگیری و جلوگیری از تولید فساد است. اگر مدیریت کشور هوشمند باشد در بدبینانه ترین حالت می توان 60 درصد فساد را از بین برد و 40 درصد باقیمانده را به شاکیان و افشاگران مرتبط کرد.

نماینده دادستان تهران در ادامه سخنان خود درباره نقش حضور مردم در مبارزه با فساد گفت: امروزه برخی از مدیران به صورت ارز دیجیتال یا روش های غیرقابل ردیابی رشوه می پذیرند که حتی با استفاده از آن نیز قابل کنترل و نظارت است. مدیریت هوشمند پیشنهاد من حضور مردم در مبارزه با فساد است. همانطور که حضور مردم در دهه 60 منجر به شکل گیری امنیت شد، امروز نیز حضور مردم می تواند نقش موثری در مبارزه با فساد داشته باشد.

قهرمانی در خصوص حق مطالبه گفت: نباید با پررنگ جلوه دادن بسیاری از مسائل ادعایی را سطحی کنیم. مثلاً در مورد قرارهای خانوادگی، نکته مهم این است که بدون نگرش و بدون آسایش درباره این سؤال اظهار نظر نکنید، ایشان تاریخ را پذیرفت و اگر اینطور نبود، مذموم است.

وی ادامه داد: ما سامانه ای داریم و پیشنهاد می کنیم افراد با هویت یا بدون هویت گزارش های خود را بر روی آن اعمال کنند و در مرحله بعد آن گزارش ها را بررسی خواهیم کرد و در نهایت به کارشناسان مربوطه ارجاع داده شوند.

نماینده دادستان تهران با تاکید بر نقش دادسرا در مبارزه با مفاسد حقوقی و قضایی و حمایت از شاکیان گفت: یکی از این مسائل مربوط به سامانه های آنلاین است که مردم گزارش های خود را تلفنی و در سایت ارائه می کنند. در این زمینه گزارش دهی افراد مزایایی دارد و باید از آنها حمایت کرد. ”

4747