مشاهده | آتش سوزی مهیب در یورکشایر انگلستان

مشاهده |  آتش سوزی مهیب در یورکشایر انگلستان

به دنبال آتش سوزی در یک مرکز بازیافت، خیابان های اطراف کارخانه مسدود شد و برق ساکنان قطع شد. درب رستوران ها و اماکن عمومی نزدیک محل سقوط هواپیما را می بستند.عکس های این حادثه را ببینید.