پایان دور اول نشست کمیسیون مشترک تحقیق و تفحص از ترور شهید سلیمانی در بغداد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور بین الملل بین المللی قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در نتیجه مذاکرات سطح بالای دستگاه قضایی ایران و عراق و تلاش های دادستانی تهران، شورای حقوقی ـ قضایی ما به ریاست یکی از معاونان دادستان و دادستان انقلاب تهران دو روز پیش برای حضور در اولین جلسه کمیسیون تحقیق و تفحص گفت: همدست شهید سلیمانی و یارانش عازم بغداد شدند، سری اول مذاکرات امروز به پایان رسید و طرفین بر سر برگزاری جلسه ای به توافق رسیدند. دور دوم جلسات کمیته ماه آینده در تهران.

غریب آبادی افزود: در پایان این دور از مذاکرات، سران دو هیئت نیز با امضای بیانیه ای مشترک، این جنایت را جنایتی سنگین و اقدامی ناقض حاکمیت ملی عراق و نقض حقوق بین الملل توصیف کردند. بین المللی و حقوق بشر را محکوم کرد و عاملان این جنایت را با مصونیت از مجازات مواجه کرد بین المللی و نیاز به عدالت در رابطه با تاکید کردند.

معاون وزیر بازرگانی بین المللی قوه قضائیه ادامه داد: نکته مهم از نظر حقوقی این است که این بیانیه حاکی از آن است که این جنایت در سفر رسمی سردار شهید سلیمانی به عراق به دعوت دولت عراق و برای رساندن پیام سیاسی اسلام صورت گرفته است. جمهوری ایران.”

غریب آبادی با اشاره به اینکه هیئت‌های طرفین در دو روز برگزاری این نشست درباره موضوعات دستور کار و اقدامات انجام شده تاکنون و برنامه‌های آتی بحث و تبادل نظر کردند، توافق‌نامه‌های پنج‌گانه این نشست را در قالب یک بیانیه توافق‌نامه مشترک به شرح زیر اعلام کرد:

ابتدا انجام کلیه اقدامات قانونی و قضایی ممکن برای تعقیب و مجازات عوامل و عوامل دخیل در جنایت ترور شهید سلیمانی، شهید ابومهدی. مهندس و همکاران آنها، به ویژه عوامل آمریکایی و اتباع درگیر.

دوم، تداوم و ارتقای همکاری های دوجانبه برای تکمیل تحقیقات قضایی جاری در دو کشور.

ثالثاً، استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به منظور تأمین و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق و نمایندگی های قضایی.

چهارم، ادامه فعالیت کمیته تحقیقات مشترک در دو کشور برای اطمینان از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در تحقیقات قضایی در اسرع وقت.

پنجم، برگزاری دور بعدی نشست کمیته مشترک ماه آینده در تهران.