جشنواره اربا دوشاب در رحیم آباد گیلان – عکس تسنیم استان ها

امید رجبی پور

جشنواره اربا دوشاب یا خرمالو با نمایش بازی های فرهنگی، هنری و محلی در روستای گردشگری لتک رحیم آباد رودسر برگزار شد.